Zodpovednosť

Korporátna spoločenská zodpovednosť a Covid-19

Ako farmaceutická spoločnosť sa Alfasigma roky zapája do korporátnej spoločenskej zodpovednosti. Zvlášť v tejto mimoriadnej dobe, kedy je každý povinný dodržiavať sociálny odstup, spoločnosť sa snaží o upevňovanie väzieb a vzťahov so všetkými zúčastnenými stranami ich podporou a organizovaním množstva celosvetových iniciatív. Zdravotníci, lekári, zamestnanci a nemocnice sú základom pre boj proti ochoreniu COVID-19. Na ich podporu sa spoločnosť Alfasigma rozhodla spustiť National Health System Aid, ktorý sa vo veľkej miere rozvinul po celom svete prostredníctvom dcérskych spoločností.
V Taliansku je podpora zamestnancov, zdravotníckych pracovníkov a rodín problematická. Pre spoločnosť Alfasigma bolo vždy prioritou zdravie jej zamestnancov, ich rodín a partnerov ako aj zachovanie kontinuity podnikania. Od samotného začiatku mimoriadnej situácie spoločnosť zaviedla opatrenia k zabráneniu šírenia vírusu a na ochranu svojich zamestnancov. Väčšina zamestnancov začala vykonávať prácu z domu. S cieľom udržať záväzok voči lekárom a pacientom, nebola výroba v závodoch Alanno, Pomezia a Sermoneta nikdy prerušená. Ako poďakovanie svojim zamestnancom a spolupracovníkom za vynaložené úsilie, spoločnosť vyplatila mimoriadnu odmenu vo výške 10,- EUR / deň v mesiacoch marec a apríl. A vďaka skvelej práci všetkých svojich zamestnancov mohla spoločnosť Alfasigma venovať dar vo výške 180 000,- EUR organizácii Caritas Italia. Prostredníctvom zbierky zamestnanci spoločností Alfasigma a Biosint darovali časť svojej hodinovej mzdy podľa vlastného uváženia. Za tieto prostriedky zakúpila Caritas Italia potraviny a distribuovala ich rodinám, ktoré sa dostali do problematickej situácie počas krízy. Alfasigma navyše reagovala na výzvu Pomezia Chapter od talianskeho Červeného kríža a darovala mu štyri chladiace zariadenia na uskladnenie zásob potravín určených pre rodiny v núdzi v oblasti Pomezie.
Na pomoc tým, ktorí bojujú s ochorením COVID-19 v prvej línii, sa spoločnosť Alfasigma zúčastnila darcovskej iniciatívy „Insieme senza Paura“ (Spoločne bez strachu), ktorá bola organizovaná pod záštitou FIMMG (Talianska spoločnosť praktických lekárov) a spoločnosti Active citizenship, pre získavanie a distribúciu osobných ochranných pomôcok pre všetkých lekárov v prvej línii. Talianske farmaceutické spoločnosti združené vo „FAB13“, ktorými sú Abiogen Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, Dompè, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, Neopharmed Gentili, Menarini, Molteni, Recordati, Zambon, darovali viac ako 3 milióny EUR v tovare a hotovosti pre tieto účely. Aj keď sú tieto spoločnosti medzinárodné, rozhodli sa zostať v Taliansku a každý rok tu investujú viac ako 1 miliardu EUR a zamestnajú viac ako 50 000 zamestnancov v oblastiach vývoja a výroby. Na podporu regiónov, kde sa nachádzajú výrobné závody spoločnosti Alfasigma s najväčším počtom zamestnancov (Emilia-Romagna, Lazio a Abruzzo), sa spoločnosť rozhodla venovať konkrétne dary zacielené na špecifické potreby daných oblastí. V meste San Felice sul Panaro (provincia Modena, Emilia-Romagna), sa spoločnosť Alfasigma rozhodla aktívne zúčastniť na zabezpečení masiek a osobných ochranných prostriedkov pre obyvateľov tohto mesta.
Alfasigma realizuje svoje záväzky v zahraničí rovnako ako doma v Taliansku. Zahraničné pobočky spoločnosti Alfasigma (v Číne, Belgicku, Tunise, Španielsku, Rumunsku, Mexiku, Portugalsku, Poľsku a ďalšie) boli tiež aktívne a priamo počas krízy podporovali prácu ľudí v prvej línii prostredníctvom peňažných darov, dodávkami ochranných prostriedkov, zariadení (napr. ventilátorov) atď.

Prečítajte si viac

Medzinárodná farmaceutická spoločnosť založená v Taliansku. Sme organizácia ľudí vedená vášňou pre farmáciu.
Keď zdieľate firemné hodnoty a požadované správanie, tak je Alfasigma miestom, kde môžete zanechať svoju stopu.
Naším cieľom je lepšie zdravie a lepšia kvalita života pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
×

You’re entering Alfasigma global website

I agree