Terapeutické oblasti / Vaskulárna oblasť

Zameranie na angiológiu

Liečba pacientov s cievnymi ochoreniami v nasledujúcich oblastiach: flebológii, cievnej chirurgii, angiológii a vnútorného lekárstva je naším poslaním. Žilové a artériové ochorenia, diabetická mikroangiopatia a ventrikulárna arytmia sú chronické ochorenia, na ktorých liečbu sa zameriavame s cieľom zlepšiť kvalitu života pacientov.

50%

ženskej populácie

trpí chronickým žilným ochorením

200

miliónov prípadov

ischemickej choroby dolných končatín po celom svete

8.3%

Prevalencia DM

na svete (report EASD 2019)
Výskum

Počas 70-ročnej histórie spoločnosti sme vyvinuli široké spektrum liekov, ktoré neustále posilňujeme a rozširujeme.

 

Aktívny výskum nových prípravkov na liečbu cievnych ochorení je základnou charakteristikou spoločnosti Alfasigma.

1 Cievne ochorenia s rizikom vzniku trombu postihuje veľkú časť populácie. Chronické žilové ochorenie  sa vyskytuje až u 50% žien a má za následok rozvoj vredu predkolenia až u 1% pacientov, ktorých liečba predstavuje takmer 2% všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť v západných krajinách. V USA a EÚ zaznamenávame každý rok 1,6 miliónov prípadov žilového tromboembolizmu a výskyt ischemickej choroby dolných končatín je celosvetovo odhadovaný na 200 miliónov prípadov. Prevalencia diabetes mellitus je odhadovaná na 8,3% svetovej populácie (EASD report 2019), pričom až 35% týchto pacientov trpí diabetickou retinopatiou a 6,3% trpí syndrómom diabetickej nohy.

Prečítajte si viac

Naše oddelenie výskumu a vývoja je zamerané na tri hlavné terapeutickej oblasti: gastroenterológiu, angiológiu a neurológiu. 

S viac ako 55 produktami v 9 terapeutických oblastiach je spoločnosť Alfasigma kľúčovým hráčom na talianskom farmaceutickom trhu a môže sa pochváliť portfóliom, ktoré zahŕňa lieky viazané na predpis, voľnopredajné produkty a nutraceutiká.

Gastroenterologické lieky sú našou prioritnou oblasťou. Každý deň sa snažíme dávať konkrétne odpovede na gastrointestinálne poruchy, gastroezofageálny reflux a hepatálnu encefalopatiu (úplné informácie o jednotlivých prípravkoch sú v SPC).

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree