O Spoločnosti / Leadership model

Leadership model

Kdo jsme / Leadership model

Leadership model

Spoločnosť Alfasigma prijala nový model vedenia (Leadership model), ktorý definuje 5 základných spôsobov správania v každodennej praxi.

Voľba a stanovenie týchto spôsobov vznikli na základe spolupráce stredného a vyššieho managementu a následne boli predstavené ostatným zamestnancom.

Požadované správanie predstavuje kompas pre rozhodovanie a upevňuje individuálnu úlohu a pozíciu v spoločnosti. S dôslednosťou a proaktivitou uplatňujeme v praxi Leadership model, ktorý našim zamestnancom umožňuje zdokonaľovať svoje schopnosti, rozvíjať svoj talent a zlepšovať svoj individuálny prínos.

Konať s tímovým duchom

 • Hrdosť spolupatričnosti
 • Navzájom prepojený prístup
 • Prepojenie s ostatnými

Podporovať inovácie

 • Neuspokojovať sa so súčasným stavom a iniciovať zmeny
 • Byť zvedavý a pozorný
 • Agilný prístup

Jasná komunikácia

 • Zdieľanie informácií
 • Rýchla spätná väzba
 • Vysvetľovať dôvody prečo

Robiť správne veci

 • Zodpovednosť a podnikavosť
 • Urobiť krok naviac
 • Rozhodovanie s odvahou a etikou

Ponúknuť hodnotu v ľuďoch

 • Delegovanie a posilnenie ľudí
 • Udržovať vysokú mieru motivácie
 • Byť mentorom

Prečítajte si viac

Keď zdieľate firemné hodnoty a požadované správanie, tak je Alfasigma miestom, kde môžete zanechať svoju stopu.

Naša firemná kultúra je založená na troch základných hodnotách: integrita, vytrvalosť a vášeň. 

Naším cieľom je lepšie zdravie a lepšia kvalita života pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree