O spoločnosti / Farmakovigilancia

Hlásenie nežiaducich reakcií

Farmakovigilancia je súbor činností zameraných na identifikáciu, hodnotenie, pochopenie a prevenciu nežiaducich reakcií, inými slovami akýchkoľvek nepriaznivých a nežiaducich účinkov, ktoré sa objavia po užití lieku.

Hlásenie nežiaducich reakcií spojených s užívaním lieku je veľmi dôležité, pretože umožňuje dobre informovať lekára a chrániť pacientov. Rovnako sa ním zabezpečuje priaznivý pomer medzi prínosom a rizikami spojenými s užívaním lieku.

Ako nahlásiť nežiaducu reakciu
Pre pacientov

Ak sa u vás počas liečby alebo po liečbe akýmkoľvek liekom objaví nežiaduca reakcia, ihneď to oznámte, prosím, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv alebo svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Podozrenie na nežiaducu reakciu môžete nahlásiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Nahlásením priamo prostredníctvom internetovej stránky Šukl
 • Nežiaduce reakcie môžete nahlásiť aj priamo na adresu:
  Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
  Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
  Kvetná ul. 11
  SK-825 08 Bratislava 26

Tlačivo hlásenia nežiaducej reakcie

Pre lekárov

Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Ak ste zdravotnícky pracovník, môžete podozrenie na nežiaducu reakciu nahlásiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Nahlásením priamo prostredníctvom internetovej stránky Šukl
 • Nežiaduce reakcie môžete nahlásiť aj priamo na adresu:
  Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
  Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
  Kvetná ul. 11
  SK-825 08 Bratislava 26

Tlačivo hlásenia nežiaducej reakcie

Aktuálne informácie týkajúce sa farmakovigilancie sú vždy uvedené na internetovej stránke: http://www.sukl.sk/

Kontaktné údaje oddelenia farmakolovigilancie spoločnosti Alfasigma Czech:

Podozrenie na nežiaducu reakciu môžete nahlásiť a ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti liekov spoločnosti ALFASIGMA CZECH s.r.o. alebo Alfasigma S.p.A. získať na:

Telefón

V prípade využitia niektorého z uvedených kontaktov na hlásenie nežiaducej reakcie vezmite na vedomie podmienky spracovania osobných údajov, ktoré sú uvedené v Prehlásení o ochrane osobných údajov dostupnom tu.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree