Naši ľudia

#ZanechajSvojuStopu

Alfasigma je silná medzinárodná spoločnosť s centrálou, dvomi centrami pre výskum a vývoj a troma výrobnými závodmi lokalizovanými v Taliansku. Ďalšie dva výrobné závody sú v Španielsku a USA. Alfasigma, ktorá je v súkromnom vlastníctve a efektívne riadená, má ambiciózny a dobre premyslený plán rozvoja na ďalšie roky s cieľom stať sa vedúcou spoločnosťou medzi farmaceutickými firmami.
Je to miesto, kde môžete zanechať svoju stopu, ak zdieľate hodnoty spoločnosti a požadované správanie.
Je to miesto, kde môžete rásť.
Naša kultúra je založená na troch základných hodnotách: integrita, húževnatosť a vášeň.

Integrita znamená, že po našich zamestnancoch, manažéroch a spolupracovníkoch vyžadujeme, aby pracovali transparentným, ohľaduplným a čestným spôsobom a vždy preberali zodpovednosť za svoje správanie.

Húževnatosť je zhrnutá našim obchodným heslom: „Nikdy sa nevzdávaj“. Od každého vyžadujeme vytrvalý a húževnatý prístup ku všetkým projektom a činnostiam.

PHARMACEUTICALS WITH PASSION
Sme pevne presvedčení, že ľudia môžu dokázať veľké veci, pokiaľ robia svoju prácu s vášňou.

Zistite viac o našich hodnotách

Požadujeme, aby naši zamestnanci verili v naše firemné hodnoty. Vytvorili sme štandardy správania, ktorými sa riadime pri našom rozhodovaní a konaní každého jednotlivca. S dôslednosťou a proaktivitou uplatňujeme v praxi „Leadership model“, ktorý našim zamestnancom umožňuje zdokonaľovať svoje schopnosti, rozvíjať svoj talent a zlepšovať svoj individuálny prínos.

Zistite viac o našom Leadership modelu

Naši Ľudia
Prehrať video

Federica Testa

Dermatology and Pharmacy Line Product Manager, Italy 

Prehrať video

Raffaele Matacena​

Marketing OTC Head, Italy

Prehrať video

Elena Sgirciu​

Digital Multichannel Project Leader, Italy

Prehrať video

Benedetta Cervi​

Group Controlling, Planning & Reporting Head, Italy

Prehrať video

Marco Fioretti​

CHC Brand Manager, Italy

Prehrať video

Caterina Moroni​

Gastro Product Manager, Italy

Prehrať video

Roberta Vignoli​

Finance Allocation Senior
Specialist, Italy

Navštívte našu stránku na LinkedIn a získajte aktuálne informácie o pracovných príležitostiach v spoločnosti Alfasigma 

Kľúčové údaje

2900

zamestnancov

1700

zamestnancov v Taliansku

1200

zamestnancov v zahraničí

51%

Muži

49%

ženy

13%

mileniáli

Obchodná oblasť

Predaj
0%
Výskum a vývoj
0%
Operatíva
0%
Ostatné
0%
Naši Ľudia
A_MAB. Alfasigma Millennial Advisory Board
Dávame hlas našim najmladším

Tento projekt je zameraný na počúvanie a zapojenie našich zamestnancov a primárne najmladšieho segmentu firemnej populácie.

Alfasigma Millennial Advisory Board (A_MAB) je interný výbor zložený z našich najmladších spolupracovníkov (narodených v rokoch 1981 až 1996), s ktorým sú pravidelne konzultované oblasti komunikácie, HR a marketingových aktivít.

Myšlienka vyplynula zo skutočnosti, že mileniáli majú prístup ku komunikácii a uhol pohľadu veľmi odlišný od predchádzajúcich generácií. Ich potreby, hodnotový rebríček a spôsoby komunikácie sú kompletne odlišné.
Cieľom je integrácia ich pohľadu, ktorý mohol byť často prehliadaný, prostredníctvom pravidelného počúvania a proaktívneho zapojenia do všetkých aktivít.

A_MAB sa stretáva niekoľkokrát mesačne, aby zhromaždil spätnú väzbu na rôzne projekty, ako aj návrhy na rozvoj nových iniciatív z uhlu pohľadu mladšej generácie.
A_MAB je zložený z 20 Alfasigma zamestnancov, mužov a žien reprezentujúcich ako taliansku tak zahraničné pobočky a všetky oddelenia - od výskumu a vývoja po výrobu, marketing, administratívu a iné.

Prečítajte si viac

V roku 2019 Alfasigma prijala nový model vedenia, ktorý je založený na piatich preferovaných spôsoboch správania, ktorými sa riadime v každodennej činnosti.

Naša firemná kultúra je založená na troch základných hodnotách: integrita, vytrvalosť a vášeň. 

Naším cieľom je lepšie zdravie a lepšia kvalita života pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree