O spoločnosti / Hodnoty

Kultúrne hodnoty:
Integrita, húževnatosť a vášeň

Naša kultúra je založená na troch základných hodnotách: integrita, húževnatosť a vášeň.

Integrita znamená, že po našich zamestnancoch, manažéroch a spolupracovníkoch vyžadujeme, aby pracovali transparentným, ohľaduplným a čestným spôsobom a vždy preberali zodpovednosť za svoje správanie. Nerobíme žiadne kompromisy – chceme si zachovať povesť spoločnosti, ktorú tvoria čestní a spoľahliví ľudia.

Húževnatosť je zhrnutá našim obchodným heslom: „Nikdy sa nevzdávaj“. Od každého vyžadujeme vytrvalý a húževnatý prístup ku všetkým projektom a činnostiam. Náš príbeh je hlboko zakorenený v húževnatosti vlastnej našim ľuďom.

„Pharmaceuticals with passion“
Sme pevne presvedčení, že ľudia môžu dokázať veľké veci, pokiaľ robia svoju prácu s vášňou – s vášňou vo všetkých činnostiach, s vášňou pre naše prípravky a ich prínosom pre pacientov. S vášňou typickou pre Taliansko.

Požadujeme, aby naši zamestnanci verili v naše firemné hodnoty. Vytvorili sme štandardy správania, ktorými sa riadime pri našom rozhodovaní a konaní každého jednotlivca. S dôslednosťou a proaktivitou uplatňujeme v praxi Leadership model, ktorý našim zamestnancom umožňuje zdokonaľovať svoje schopnosti, rozvíjať svoj talent a zlepšovať svoj individuálny prínos.

Prečítajte si viac

V roku 2019 Alfasigma prijala nový model vedenia, ktorý je založený na piatich preferovaných spôsoboch správania, ktorými sa riadime v každodennej činnosti.

Keď zdieľate firemné hodnoty a požadované správanie, tak je Alfasigma miestom, kde môžete zanechať svoju stopu.
Počas mimoriadnej udalosti COVID-19 sme sa snažili upevniť a udržiavať naše vzťahy so zainteresovanými stranami a podporovali sme ich prostredníctvom série iniciatív po celom svete.
×

You’re entering Alfasigma global website

I agree