Terapeutické oblasti / Gastroenterológia

Zameranie na
gastroenterológiu

Neustálou spoluprácou s lekárskymi špecialistami a pacientskymi organizáciami sa usilujeme o zlepšovanie kvality života ľudí trpiacimi na gastrointestinálne poruchy prostredníctvom liekov viazaných na predpis ako aj voľnopredajných liekov.
Chceme poskytovať lepšie terapeutické riešenia v liečbe gastrointestinálnych ochorení, pri ktorých hrá zásadnú úlohu zmena črevnej mikrobioty, ako sú funkčné poruchy (napr. syndróm dráždivého čreva) a bakteriálna gastroenteritída. Ďalej sa zameriavame na oblasti ako sú hepatálna encefalopatia, chronické ochorenie pečene (cirhóza), gastroezofageálny reflux a príprava čreva pre úspešnú koloskopiu.

11%

populácie na celom svete

trpí syndrómom dráždivého čreva (IBS1), pričom ženy sú postihnuté častejšie ako muži

35

rokov

je vek, do ktorého pacienti najčastejšie hlásia príznaky IBS1

2

milióny ľudí

každý rok vo svete zomiera na ochorenia pečene2

Gastroenterologický výskum

Viac ako 70 rokov viedlo k vytvoreniu portfólia sofistikovaných produktov, ktoré neustále posilňujeme a rozširujeme.
Našim hlavným produktom je minimálne absorbovateľné a teda bezpečné antibiotikum, ktoré sa používa v liečbe porúch gastrointestinálneho traktu. V Taliansku je dostupné od začiatku 80. rokov. V Spojených štátoch bolo prvým a jediným antibiotikom v referenčnej skupine uznávaným FDA na liečbu cestovateľských hnačiek (od roku 2004), prevenciu hepatálnej encefalopatie (od roku 2010) a syndróm dráždivého čreva (od roku 2015).
Dnes sa minimálne absorbovateľné antibiotikum spoločnosti Alfasigma predáva v približne 80 krajinách po celom svete prostredníctvom priamych pobočiek spoločnosti Alfasigma, obchodných partnerov a distribútorov.
Minimálne absorbovateľné antibiotikum spoločnosti Alfasigma hrá obzvlášť dôležitú úlohu v liečbe hepatálnej encefalopatie, ktorá predstavuje jednu z najčastejších komplikácií chronického ochorenia pečene a ktorá vyberá vysokú daň na kvalite života chorých a ich rodín a predstavuje obrovskú záťaž pre zdravotný systém, pokiaľ ide o priame a nepriame náklady.
Cieľom nášho výskumu a vývoja je nepretržitá práca zameraná ako na objavovanie nových možností použitia našich liekov, tak na hľadaní nových možností liečby, ktoré pomáhajú pacientom.
Hlavnými parametrami, ktoré riadia náš výskum a vývoj, sú: účinnosť, bezpečnosť a štandardy najvyššej kvality.

1 Porucha charakteristická gastrointestinálnými príznakmi spojenými s akoukoľvek kombináciou nasledujúcich symptómov: poruchy motility, viscerálna hypersenzitivita, zmena slizničnej a imunitnej funkcie, poškodená črevná mikrobiota. Ref. Rome IV, Functional GI Disorders: Disorders of Brain-Gut Interaction

2 European Association For The Study Of The Liver (EASL) 2019

Prečítajte si viac

Naše oddelenie výskumu a vývoja je zamerané na tri hlavné terapeutické oblasti: gastroenterológiu, angiológiu a neurológiu.

S viac ako 55 produktami v 9 terapeutických oblastiach je spoločnosť Alfasigma kľúčovým hráčom na talianskom farmaceutickom trhu a môže sa pochváliť portfóliom, ktoré zahŕňa lieky viazané na predpis, voľnopredajné produkty a nutraceutiká.

Angiologická oblasť predstavuje hlavné poslanie spoločnosti. Ochorenie žíl * a tepien sú hlavnými oblasťami, v ktorých ponúkame riešenie. (* Na Slovensku indikovaný v liečbe post-trombotického syndrómu. Úplné informácie o jednotlivých prípravkoch sú v SPC.)

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree