O Spoločnosti / Etika & Transparentnosť / Globálny Kódex Správania

Integrita, transparentnosť a etické hodnoty: kľúčové prvky firemnej kultúry spoločnosti Alfasigma

Naším poslaním je zlepšiť zdravie a kvalitu života pacientov, opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov. Toto poslanie chceme vykonávať s maximálnou integritou a najvyššími etickými normami. Preto sa spoločnosť Alfasigma zaviazala presadzovať svoje etické hodnoty prostredníctvom Globálneho kódexu správania. Princípy, ktoré sú jasne definované v tomto dokumente, predstavujú kľúčové prvky našej firemnej kultúry a majú byť cenným vodítkom pri riadení každodenného správania a pri vedení všetkých aspektov nášho podnikania.

Stiahnite si náš Globálny kódex správania

Prečítajte si viac

S viac ako 50 produktami v 9 terapeutických oblastiach je spoločnosť Alfasigma kľúčovým hráčom v talianskom farmaceutickom priemysle a môže sa pochváliť portfóliom zahŕňajúcim tak liečivé prípravky na predpis, ako aj voľnopredajné produkty a nutraceutiká.

Hlásenie nežiadúcich účinkov je dôležité z dôvodu ochrany zdravia pacientov, ktorí lieky užívajú, a na zabezpečenie priaznivej rovnováhy medzi prínosmi a rizikami pre populáciu.

Počas mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 sme sa snažili upevňovať a udržiavať naše vzťahy so zainteresovanými stranami a podporovali sme ich prostredníctvom série iniciatív po celom svete.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree