Veda a výskum

Výskum a vývoj
motivovaný inováciami

Podporou existujúcich produktov a rozvojom nových indikácií k riešeniu nenaplnených potrieb v súčasnej medicíne sa naše oddelenie výskumu a vývoja zameriava na tri hlavné terapeutické oblasti: gastroenterológia, vaskulárne choroby a neurologické poruchy.

Náš nový strategický plán sa zameriava na výzvy v zdravotnej starostlivosti v nasledujúcich desaťročiach, na využitie príležitostí v exaktnej medicíne, na maximalizáciu súčasnej kompetencie v oblasti mikrobiómu a využívanie najnovších poznatkov v oblasti vývoja.
Spolupracujeme s ďalšími organizáciami s cieľom využívať nové príležitosti prostredníctvom zdieľania dát, nových technológií a spoluprácou na pacientskych projektoch.

Hlavné terapeutické oblasti nášho výskumu a vývoja
Produkty vo výskume a vývoji
Životný cyklus prípravku

Gastrointestinálna

Produkty vo výskume a vývoji
5 projektov
Životný cyklus prípravku

Indikácie: hepatálna encefalopatia, hnačky, symptomatická nekomplikovaná divertikulárna choroba

Cievna

Produkty vo výskume a vývoji
1 projekt
Životný cyklus prípravku

Indikácie: artériové a žilové ochorenie (na Slovensku post-trombotický syndróm)

Neurologická

Produkty vo výskume a vývoji
Nové projekty vo fáze schvaľovania
Mikrobióm je hlavná oblasť nášho výskumu a vývoja

Dráždivé črevo

Hepatálna encefalopatia

Symptomatická nekomplikovaná divertikulová choroba

Nové molekuly vo vývoji

Prečítajte si viac

S viac ako 50 produktami v 9 terapeutických oblastiach je spoločnosť Alfasigma kľúčovým hráčom v talianskom farmaceutickom priemysle a môže sa pochváliť portfóliom zahŕňajúcim tak liečivé prípravky na predpis, ako aj voľnopredajné produkty a nutraceutiká.

Hlásenie nežiadúcich účinkov je dôležité z dôvodu ochrany zdravia pacientov, ktorí lieky užívajú, a na zabezpečenie priaznivej rovnováhy medzi prínosmi a rizikami pre populáciu.

Počas mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 sme sa snažili upevňovať a udržiavať naše vzťahy so zainteresovanými stranami a podporovali sme ich prostredníctvom série iniciatív po celom svete.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree