O spoločnosti / Spoločnosť Alfasigma

Pharmaceuticals
with passion

Na trhoch v Českej a Slovenskej republike pôsobila Alfa Wassermann S.p.A. až do roku 2012 prostredníctvom obchodného partnera. V druhej polovici roku 2012 vznikla pražská pobočka spoločnosti pod názvom ALFA WASSERMANN CZECH s.r.o., teraz ALFASIGMA CZECH s.r.o. so svojou organizačnou zložkou na Slovensku.

V nasledujúcich rokoch sa firma rozrástla a v súčasnosti zamestnáva 41 ľudí.

Firma v oboch krajinách rastie vďaka svojmu originálnemu produktu. Jedná sa o sulfátovaný vysoko purifikovaný glykozaminoglykán s antitrombotickým účinkom. Skladá sa z dvoch základných zložiek – dermatan sulfátu (20%) a heparan sulfátu (80%). Dermatan sulfát má vysokú molekulárnu hmotnosť a heparan sulfát, ako rýchlo sa pohybujúca heparínová frakcia, vykazuje nižšie molekulárne hodnoty.

Alfasigma je jednou z 5 najväčších farmaceutických spoločností v Taliansku. V roku 2019 dosiahla obrat cez miliardu EUR. Alfasigma je súkromná spoločnosť, ktorá je zo 75% vlastnená rodinou zakladateľa spoločnosti a 25% je vlastnená dvoma fondami.

Základy spoločnosti sú pevne zakotvené v základoch založených na inováciách. Alfasigma bola založená v roku 1948 v Bologni (v Taliansku) pánom Marinom Golinelim.

Alfasigma od počiatku presadzovala dvojitú stratégiu:

  • zameranie na výskum, vývoj a výrobu vlastných molekúl
  • rozvoj stratégie spájania a akvizícií ďalších talianskych a medzinárodných spoločností (Sigma Tau, Pamlabs)

V súčasnosti má Alfasigma viac ako 3 000 zamestnancov po celom svete, 17 dcérskych spoločností a prostredníctvom významných distribútorov pôsobí vo viac ako 70 krajinách sveta.

Read More

Company Profile
PDF - 7.4 MB

Geografické pokrytie

Dcérskych spoločností

Distribútorov

70

Distribútorov

17

Dcérskych spoločností

Belgicko
Česká Republika
Čína
Francúzsko
India
Taliansko
Mexiko
Holandsko 

Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Španielsko
Švajčiarsko
Tunisko
USA 

Obrat

€ 1,05

miliard EUR v roku 2019

0%

5 vlastných molekúl

Divízia – Zmluvná Výroba

Okrem tradičného podnikania, zastáva spoločnosť Alfasigma tiež vedúcu úlohu vďaka zmluvnej výrobe pre ďalšie nadnárodné a talianske farmaceutické spoločnosti. Od roku 2017 konštantne rastie s priemernou ročnou mierou rastu 10,2%.

2017

2018

2019

2

výskumné a vývojové centrá

5

výrobných závodov

25

kancelárií po celom svete

Počet zamestnancov

3000

zamestnancov

1800

V Taliansku

1200

V zahraničí

51,4%

mužov

48,6%

žien

Počet zamestnancov mimo Taliansko

USA 26,3% Španielsko 13,5% 12,5% Čína 9,4% Ruská federácia 38,4% Zbytok sveta

Prečítajte si viac

2015-2017. Alfasigma vznikla zlúčením spoločností Alfa Wassermann a Sigma-Tau, spoločnosťou s viac ako 60-ročnou históriou vo farmácii.

V roku 2019 Alfasigma prijala nový model vedenia, ktorý je založený na piatich preferovaných spôsoboch správania, ktorými sa riadime v každodennej činnosti.

Naším cieľom je lepšie zdravie a lepšia kvalita života pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree